Miller & Books

  Adoption: Den stora återresan

  28 EUR

  Description

  Det sägs att du vet vart du är på väg först när du vet varifrån du kommer

  Vet du hur ditt liv började? Var det i en stor stad eller ute på landet? Vem var det som höll dig dina första minuter i livet. Var det din mamma? Fanns din pappa där vid hennes sida? Vet du om du liknade någon av dem?

  Alla är vi nyfikna på varifrån vi kommer. Kanske adoptivbarn mer än andra. Utan den sista pusselbiten är det svårt att veta vem man är och vart man är på väg. Det blir en jakt på rötter, ursprung och svar på frågorna: Vem är jag? Varifrån kommer jag? Var har jag min tillhörighet?

  Att bege sig på en återresa är den största känslomässiga livsresan som ett adoptivbarn kan göra. Men en återresa börjar inte i avgångshallen på flygplatsen och slutar inte heller vid hemkomsten. För många är det snarare då den egentligen börjar. 

  I reportageboken Adoption: Den stora återresan följer du under tre års tid fem adoptivfamiljer som för första gången beger sig tillbaka dit där allting började.

  Nu börjar äventyret!